İnegöl : Kar Yağışlı...   2°C/ -3°C    Dolar : 5,32 TL Euro : 6,03 TL Altın : 227,2 TL BIST : 103.1

Oğlak Burcu

Programladığınız sonuçları getirmeyecek yararsız birtakım inatlaşmalardan uzak durmalısınız. Önümüzdeki günler içinde önemsediğiniz planlarınız arasında bazı tercihler yapma zorunluluğu duyabilirsiniz. Ailenizle olan ilişkiniz, zaman zaman özgürlüğünüzü kısıtlayabiliyor. Bugün yine ailenizle kendiniz arasında sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Aşk Yaşamı : Karşılıklı olarak baskılamalardan özenle kaçınmanız, sizi kalıcı bir beraberliğe hazırlayabilir. İlişkinize yönelik kimi dış eleştirilerin, çevrenizin eleştiri yapma ihtiyacından geldiğini düşünmeniz pek doğru değil. İş Yaşamı : Uzun zamandır çelişki yaşadığınız iş arkadaşınız, sizin bütün iyi niyetli yaklaşımlarınıza kapalı görünüyor. Bununla ilgili üçüncü kişilerden destek isteyebilirsiniz. Yeni arayışlar için iyi bir zamanlama değil, tedbiri elden bırakmayın. Para Durumu : Umutlu olduğunuz bir para meselesinde yakında bazı gelişmeler olabilir. Bugün bu gelişmeyle ilgili sevineceğiniz bir haber alacaksınız. Göze görünmeyen küçük harcamalarınızın önünü kesmelisiniz. Dikkat : Açığa çıkarmamayı gerekli gördüğünüz durumlarda, duygularınızı yalnız ve ağır yaşıyorsunuz. Önemsemez görünüp oldukça önemsediğiniz ilişkilerde, bugün de duygusal yoğunluklarınız olabilir.

Kadın Özellikleri

Oğlak burcunda doğan kadınlar toplumda çok beğenilen, zarif, hoş, nazik ilgi çeken tiplerdir. Aynı zamanda zekidirler. Dikkatli hareket etmeyi sever ve herkese kolay kolay güvenmezler.

İhtiyatlı ve şüphecidirler. Havailikten, saygısızlıktan, cahillikten nefret ederler. Çevresindeki erkeklerle ilgilenir ve onlarla sağlam dostluklar kurarlar.

İdeal iş kadınıdırlar. Seçtikleri işte çabuk başarıya ulaşırlar. Çok enerjik, çalışkan ve hırslıdırlar. Toplumda çok beğenilirler, çünkü yakışacak şekilde giyinmeyi, makyaj yapmasını bilir ve daima zevkli şeyleri seçerler.

Evliliğe de bir meslek gözüyle bakarlar. Planlı bir hayatı olmalı, evini bildiği gibi kolaylıkla idare edebilmelidir. Bu burcun kadını üstün bir eş peşindedir. Çünkü böyle bir erkek güven, rahatlık, başarı ve ünü temsil etmektedir. Kendisinden daha üstün birisini tercih eder.

Eğer ona arzu ettiği şeyleri verirseniz, o mükemmel bir eş olacaktır. Hayatınızı düzene sokacak, çocuklarınızı mükemmel şekilde yetiştirecek, işinizle ilgilenecek, sizi hiç bir zaman mahcup etmeyecektir.

Çocuk Özellikleri Özellikleri

Oğlak burcu, saygı duyulan biri olmaya büyük önem vermekle birlikte çekingen bir duruş sergiler. Bunun nedeni, toplum önünde mahcup olmak istememeleridir. Olgun ve ciddi bir karaktere sahiptirler. Sabırla güven ve saygıyı hak etmeyi tercih ederler.

Öz disiplin konusunda çok bilinçlidirler. Küçük yaşta bile dürtülerini çok kolay kontrol edebilirler. Benliklerini iç dünyalarında iyice olgunlaştırdıktan sonra dışarıya belli ederler. Kişiliğinde çoğu zaman yargısallık ağır basar.

Oğlak burcunun çocukken bile, yüksek standartları hedefleyen hırslı bir yapıları vardır. Üstelik yüksek amaçlarına ulaşmak için yılmadan çalışma ve zorluklara göğüs germe gücüne de sahiptirler. Oğlak burcunun asıl amacı, büyüklerinin gözüne girmektir. Toplumsal saygınlık ve statü başta olmak üzere, her türlü sosyal güdüyle kolayca güdülenebilirler.

Sabırla zorlukların üstesinden gelip, hedefine varmak temel karakteristikleridir. Hayatlarına düzen vermek, mükemmelliği yakalamakla uğraşırlar. Çoğu oğlak burcu kendine dönük ve mantıksal zekaya sahiptir.

Oğlak burçluları kendine hakim olma ve kendini yönetme kapasiteleri yüksektir. Akranlarından çok daha erken yaşlarda amaçlarının farkındadırlar. Kendilerine hedef koyma, ona ulaşmak üzere varlığını adama yeteneğine sahiptirler.

Çoğu zaman yalnız olmayı sever, kendilerini motive ederler. Düşünceleri hakkında çok konuşmazlar. Hislerini pek anlatmazlar, ya da abartmadan olduğu gibi söylerler. Geleneksel kurumları sürdürmek, kuralları uygulamak söz konusu olduğunda daha başarılıdırlar. Bu yapılarının maksat ve amaçlarını kavramaya elverişli bir zekâya sahiptirler.

Kötülüklerin hangi etmenlerle gelişeceğini sezmek ve bunlara engel olmak konusunda özel bir sezgileri vardır. Hırslı, dikkatli, sabırlı ve inatçı ve iradeli tiplerdir.

Oğlak burcu çocuğu çekingen, içine kapalı, ağır başlı, kolay kolay gülmeyen bir tiptir. Sanki büyümüş de küçülmüş gibidir. Akranlarından daha erken yaşta büyüklerin takdirini kazanma duyguları kuvvetlenir. Bu sayede onları yönlendirmek zor olmaz. Ancak anne babalarından ve öğretmenlerinden takdir görmezlerse kendilerine başka hedefler koyabilirler.

Çoğu Oğlak burcu çok erken yaşlarda bile, zamanını iyi kullanmak ve üretken olmak ister. Bir şey yapmak üzere sorumluluk aldığı ya da birisine söz verdiği zaman bunu mutlaka yerine getirmeye çalışır. Ancak bu yüzden sosyalleşme becerileri gelişemeyebilir. Mükemmeliyetçi anne babaların çocukları iseler, kendilerini çok zorlayabilirler. Yaşamdan keyif almayı da öğrenmeye ihtiyaçları vardır.

Oğlak burcu, planladıklarını dikkatle uygulamaya ve rutine girmeye yatkındır. Bir şeye başladığı zaman sonuna kadar, mutlaka sabırla gider. Oğlak burcu için karne başarısı gibi somut hedefler, oldukça önemlidir. Bu yüzden derslerine dikkat etmesi ve sabırla çalışması mümkündür. Çok daha zeki öğrencilerden daha da fazla başarı gösterecektir.

Ancak merak ettiği için değil, takdir edilmek için okur, öğrenir. Kendini zorlamasının en büyük nedeni, ancak başarılı olduğu takdirde sevileceği düşüncesidir. Ona sevginizin koşulsuz olduğunu öğretmeli, içten duygularınızı göstermelisiniz. Kendisi de duygusal bir karakter değildir. Duygularının farkına varmayı sizden öğrenecektir. Ne kadar olgun görünse de her çocuk gibi onun da ilgi, şefkat ve sevgiye ihtiyacı olduğu hiç unutulmamalıdır.

Oğlak burcu her zaman yaşına göre daha olgun ve ciddidir. Yaşama karşı bu yaklaşımı, bir çocuktan çok erişkin gibi davranmasına nedendir. Anne ve baba, ona sevgi, anlayış ve şefkat göstererek her problemiyle ilgilenirlerse çocuk değişebilir. Hislerini daha kolay açıklayabilir.

Oğlak insanı zayıf ve muhtaç durumda olmaktan çok korkar. Bu nedenle, her tür zorluğu göze alarak, oto disiplin ve öz yeterlilik geliştirmek için elinden geleni yapar. Yaşamındaki her şeyin kontrol altında olmasını istediği gibi, kendi duygusal reaksiyonlarını ve ihtiyaçlarını da bastırmaya eğilimlidir. Anne-babaların küçük Oğlak'a, insanlara güvenmeyi ve kendi duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını daha rahat ortaya koymayı alışkanlık haline getirmeyi Öğretmeleri gereklidir.

Nasıl Davranmalı?

Oğlak burcu çocuklar görev duygusu sahibidirler, kendilerini büyüklerine beğendirmeye çalışırlar. Onları harekete geçirmek, bir şeye yönlendirmek kolaydır, kolayca teşvik edilebilirler. Ancak olmadık bir şeyde inatçılıkları görülebilir. Bırakın biraz kendileri olmayı keşfetsinler. Eğer baskı uygularsanız kişilikleri çabuk zedelenebilecektir.

Eğer çocuğunuz asi ve dik başlı bir oğlak burçlu ise aile olarak davranışlarınızı gözden geçirin. Belki çok mükemmeliyetçisizin, çocuğun önüne çok zor hedefler koyuyorsunuz. Çocuğunuzun kaygı hislerinin normalden fazla olduğunu unutmayın. Büyük ihtimalle başarısız olma kaygısı ve öz güveninin zayıflığı nedeniyle hedefe ulaşacağına inanmamaktadır.

Sizin onu ancak başarı koşuluyla seveceğinizi düşündüğü için de sizin takdirinizi kazanmaktan ümidini kesmiştir. Bunun yerine haylazlıkla dikkat çekme eğilimine girmiştir. Aslında o sizden anlaşılmayı beklemektedir. Onu koşulsuz sevdiğinizi gösterin, daha ölçülü beklentileriniz olsun.

Doğal ihtiyaçlarını ve makul isteklerini karşılayın, bireyselliğini destekleyin. Özellikle içe dönük, sakin yapılı oğlaklar çok alıngandır, kendilerine duydukları güveni kolayca yitirirler. Onları kırıcı bir dille eleştirmeyin. Böyle bir durumda çocuğunuz hayata küsecek, hiçbir şeye yönelemeyecektir.

Oğlak burcu çocuklar öğretmenliğe ve yöneticiliğe meraklıdırlar. Aile içinde despotlukları olabilir. Adaletli ve ölçülü olmaları şartıyla yönetici kişiliğinin geliştirilmesi teşvik edilebilir. Haşarı oğlak burçları hayli uğraştırıcı olabilir. Aksi ve sakar oldukları gibi, yol açtıkları zararı hiç umursamayabilirler. Onları terbiye etmenin yolu, verdikleri zararı karşılamak üzere çalışmaya zorlamaktır.

O zaman enerjilerini kanalize etmeyi öğrenirler. Oğlak burcu çocuk ve gençlerin isteklerini yönlendirin. İsteklerini kolay yitirebilecekleri için baskı uygulamayın. Oğlak burçlarına manevi değerleri küçük yaştan itibaren öğretmelisiniz ki, ömürlerini ne isteyeceklerini bilmez bir şekilde tüketmesinler.

Oyuncaklar

Çoğu oğlak burcu isteklerini nadiren söyler. Tutumludurlar, belki sizden daha hesapçı olmaları mümkündür. Eğer bir şey istiyorlarsa, bunu gerçekten çok istemişler demektir. Belki o şeyin kendilerine alınması, sevildiklerini hissettirecektir. Nadir de olsa bazı oğlak burçlarının şımarık olması mümkündür.

Dikkat çektiklerini hissetmek için ıvır zıvır şeyler isteyip durabilirler. Onları azarlamanız bile bir çeşit ilgi sayılır. Onları güzel hasletlerle takdir edilmeye yönlendirememiş olabilirsiniz. Her çocuk gibi oğlak burçlarının da oyun ve arkadaş çevresine karışmaya ihtiyacı vardır. Onları sosyalleşmeye özendirin. Aldığınız oyuncaklar da grup halinde oyun oynamaya teşvik edici olsun.

Oğlak burçları, spor başarılarıyla dikkat çekmeyi de düşünebilirler. Disiplinli yapıları, çalıştıkları alanda başarılı olmalarına yardımcı olur. Onlara spor aletleri alarak takdir göreceği başarılara yönlendirebilirsiniz. Evcil havyan alarak duygularını geliştirmesini, şefkat ve merhameti öğrenmesini sağlamanız da mümkündür.

Anne - Babalar

Oğlak burcu baba, doğru davranmayı öğretir, taşkınlıkları sabırla disipline eder. Terbiye verme ve görev duygusu aşılamada klasik bir otoriter babadır. Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılar ama israfa alıştırmaz. Tutumluluk ve tedbirlilik konusunda onlara güzel örnek olur. Ama aktif ve heyecan peşinde çocuklar için biraz renksiz bir baba sayılabilir.

Çocuklarıyla daha çok oyun oynaması, onların heyecanlı deneyimlerine katılması daha iyi olabilir. Özellikle erkek çocuklarının güçlü ve iddialı baba ihtiyacını karşılamak için daha baskın bir kişilik sergilemesi gerekebilir.

Oğlak burcu anneler de sorumlu ve vicdanlı yaratışlarıyla çocuklarının ihtiyaçlarını düşünür, ihmalkarlık yapmaz. Onların terbiyesini bir baba kadar iyi verebilir. Oğlak burcu anneler çocuklarına toplumsal değerleri ve utanma duygusunu öğretmeye çalışırlar. Genellikle bir şeyi öğretirken, "eğer böyle yaparsan herkes sana ne der?" diye toplum korkusu aşılarlar. Eğer kendine güveni zayıf, dengeleri hassas bir çocuğa bu uygulama sürdürülecek olursa, sosyal fobiye neden olabilir. Bunun yerine oğlaklar, kim ne derse desin doğru olanı yapmayı öğrenmeli ve öğretmelidir.

Baba veya anne olsun oğlak burçları çocuklarını hayatı daha dolu dolu yaşamalarını desteklemeli aşırı kaygılı ve kısıtlayıcı olmamaya dikkat etmelidirler. Aşırı aktif ve heyecanlı çocuklarda kısıtlamalar yalan söylemeye ve izinsiz hareket etmeye neden olabilir. Sorumluluk duygusuna sahip çocuklarda ise, büsbütün içine kapanmaya ve korkaklığa neden olacaktır.

Ayrıca oğlak burçlarının çocuklarının duygusallıklarını ve zaaflarını hoş görüyle karşılamaları da önemlidir. Çocuğu düz bir mantıkla yargılamk çocuğun kişiliğini olumsuz etkiler. Elbette her insanın zaaf ve hataları olacaktır, bunlar hayatı duyumsamak ve anlamlandırmak için gereklidir.

Erkek Özellikleri

Bu burçta doğan erkek, her şeyden önce hırslıdır. Çok genç yaştan itibaren yükselmeyi, başarıya erişmeyi hayal eder.

Her arzusuna kavuşacak kadar kafalı, güçlü, çalışkan, sebatlı ve dikkatlidir. Onun için paranın büyük önemi vardır. Beğendiği, sevdiği insana her şeyi verebilir, ama israftan hiç hoşlanmaz.

Oğlak burcu erkeği zıt burcu olan Yengeç'ten aldığı etkiyle zaman zaman karamsarlaşır ve hayata küser gibi olur. Bunun sebebini genelde kendisi bile bilmez. Ayrıca Oğlak erkeği çabuk kırılır.

Bu burçta doğan erkek iyi para kazanır. Bugün varlıklı olamasa bile, yarın servet yapabilir. Paraya saygısı vardır.

Oğlak burcu erkeği içine kapanıktır, hislerini belli etmez. Kafası her şeye iyi işleyen bu erkek sevgi konusunda çok çekingendir. Karşısındaki kişiyi beğense bile kolay kolay açıklamayacaktır.

Hisleri konusunda kendisine güvenmeyen bir tiptir. İlk anda bir kadını görüp beğense bile onu uzun uzun inceler ve aradığı şeylerin onda olup olmadığını anlamak ister.

O her şeyden önce kadının üstün olmasını arzulamaktadır. Güzel vücutlu ve iyi giyinen kadınlara hayrandır. Çünkü kendisi derli toplu ve intizamlıdır.

Kadın Etkileri

Tıpkı simgesi gibi inatçı, sürekli plan yapan, vicdani sorumluluğu son derece güçlü bir kadındır. Parasını çok sever, harcama yaparken bütün dikkatini bu konu üzerinde yoğunlaştırır.

Uzun uzun konuşmaktan, nutuk çekmekten hoşlanır.

Eğer bir Oğlak kadınını elde etmek istiyorsanız öncelikle onu hayranlıkla dinlemeye ve sabah gözünü açar açmaz tasarruftan konuşmaya alışmanız gerekiyor.

Bir Oğlak kadını için kadındaki en önemli özellik, tutumlu ve ekonomik olmasıdır. Sorumluluktan korkan bu kadının en büyük kabusu sıkıcı ve bitmek bilmeyen beraberliklerdir.

Tutucu, sevecen, esprili ve çok düzenli olursanız onun ilgisini çekersiniz.

Erkek Etkileri

Tıpkı simgesi gibi inatçı, sürekli plan yapan, vicdani sorumluluğu son derece güçlü bir erkektir.

Parasını çok sever, harcama yaparken bütün dikkatini bu konu üzerinde yoğunlaştırır. Uzun uzun konuşmaktan, nutuk çekmekten hoşlanır.

Eğer bir Oğlak erkeğini elde etmek istiyorsanız öncelikle onu hayranlıkla dinlemeye ve sabah gözünü açar açmaz para konuşmaya alışmanız gerekiyor.

Bir Oğlak erkeği için kadındaki en önemli özellik, tutumlu ve ekonomik olmasıdır.

Sorumluluktan korkan bu erkeğin en büyük kâbusu evliliktir. Tutucu, sevecen, hanım hanımcık ve çok düzenli olursanız onun ilgisini çekersiniz.

/ 500 Kez Okundu