Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gıdalarda trans yağ kısıtlaması konusunda anlaşma sağladı.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gıdalarda trans yağ kısıtlaması konusunda anlaşmaya vardı. Varılan uzlaşma sonucu 2021 yılından itibaren Avrupa’da 100 gram yağda en fazla 2 gram trans yağ olabileceği kaydedildi. AB Komisyonu yaptığı açıklamada kararın alınmasında Avrupalılarda kalp hastalıkları riskini azaltma yönünde yürütülen çabaların etkili olduğunu vurguladı.
Endüstriyel trans yağları azaltmanın artıları ve eksilerinin değerlendirildiği raporun sonucunda bu yağlara yasal bir limit getirilmesinin halk sağlığı için en etkili yöntem olacağı sonucuna varıldı. Raporda AB ülkelerinin çoğunda üretilen gıdaların halihazırda yasaya uygun şekilde üretildiği belirtirken trans yağ kullanımındaki artışın ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği belirtildi.
Buna göre, en yüksek trans yağ oranına sahip AB üyesi ülkeler Polonya, Bulgaristan, Slovenya, Hırvatistan ve İsveç olarak kaydedildi.

Yasal limit getirilmesi olumlu karşılandı
AB Komisyonu Sağlık Ve Gıda Güvenliği Komiseri Vytenis Andriukaitis, trans yağa yasal limit getirilmesi yönündeki varılan uzlaşmanın hem tüketici gruplar hem de sağlık kuruluşları tarafından olumlu karşılandığını belirtti. AB Tüketici Hakları Grubu BEUC Genel Direktörü Monique Goyens ise, yasal limitin AB genelindeki tüketicilerin eşit şekilde korunduğundan emin olunması açısından önemli olduğunu söyledi.