Posof’lu aşık Sabit Müdami Ataman, vefatının 50. Yılında Posof Merkez Cami’inde yatsı namazından önce Mevlit programı ile anıldı. Programda Kuran-ı Kerim okundu aşık Müdami için dua edildi.
Son yüz yılın yetiştirdiği önemli şairlerden olan Müdami eserlerinde hep dini konuları işledi.
Aşık Müdami’nin Muharrem ayına yazdığı şiir şöyle;
Bu gün ruz-i matemdir hep umur-i dünyaya
On üç asırdan beri kaydolmuştur künyeye
Âlem-i İslam ağlar penci Ali Aba ya
Zulmü reva gördüler Hafid-i Mustafa ya
Nice kıydı o kâfir Hüseyin-i mücteba ya
Sabretti Eyüp gibi başa gelen belaya
Hüseyin’in çadırında kulak ver vaveylaya
Ahu figan sed fizah gitti arş-ı alaya
Bütün melekler ağlar ahval-i Kerbela ya
Çırılçıplak aç susuz hasta Zeynel aba ya
Âdem den beri böyle zulüm olmamış dünya ya
Bu hal ilan olundu ervah-ı enbiya ya
Kutbu Ğavsi azama guruhi evliyaya
Kurrubiyan ağladı arş geldi zelzeleye
Sed be sed lanet olsun Yezid-i bi hayâ ya
Hem ana tabi olan zümre-yi eşkıya ya
Değişti dini melun üç nefeslik dünya ya
Cihan oldu zulumat döndü şeb-i Yelda ya
Canlı cinli kan ağlar ahval-i Kerbela ya
Çırılçıplak aç susuz hasta Zeynel Aba ya
Susuz şehit ölene Fırat ağlar Nil ağlar
Bir içim suya sebep şuhur hafta yıl ağlar
Bu gün matemde cümle arşıdaki kandil ağlar
Mar-ı Mur-u şir pelenk hem gergedan fil ağlar
Ziruh-ı cümle mahlûkat yuvada bülbül ağlar
Sökülünce haymeler çarşaf perde tül ağlar
Kıyam eden nişane berr ü yaban çöl ağlar
Yaradılmış ne ki var vahşi ifrit kul ağlar
Cemadat bile ağlar ahval-ı Kerbela ya
Çırılçıplak aç susuz hasta Zeynel Aba ya
Dini kaypak olanlar Amr-a Şimr’e uydular
Köpek gibi leş yeyip cife ile doydular
O masum şehitlerin libasını soydular
Allah dan korkmadılar üryan püryan koydular
Şam’a adam gönderip her taraftan duydular
Muzaffer olmuş gibi kalkıp andan tüydüler
Fırat’ın suyu ile kılıçların yuydular
Küfeliler söz verip ikrarından caydılar
Cemadat bile ağlar ahval-ı Kerbela ya
Çırılçıplak aç susuz hasta Zeynel Aba ya
Hele bak Süfyaniler hanedana nettiler
Üç nefes dünya için dinlerini sattılar
Kimine Ağu verip kinim şehid ettiler
Mal bulmuş Mağribi tek muradına yettiler
Göre göre özlerin Cehennem’e attılar
Biat edeyim diye söz verip aldattılar
Sonra İslam âlemin birbirine kattılar
Yevm-i mahşere kadar Müdami ağlattılar
Cemadat bile ağlar ahval-ı Kerbela ya
Çırılçıplak aç susuz hasta Zeynel Aba ya