Esnafın Borçları Yeniden Yapılandırılacak

Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, esnaf ve sanatkarların kamuya olan borçlarını yeniden yapılandıran kanunun yürürlüğe girdiğini kaydetti.

inegolonline.com'a Google'da abone olun Google News
23 Ağu 2016 / Sal 18:40 |
/ 4.201 Kez Okundu
| |

Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan tarafından yapılan açıklama şöyle: “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonumuzun yoğun ve ısrarlı talepleri sonucunda Esnaf ve Sanatkarlarımızın Kamuya olan borçlarını yeniden yapılandıran 6736 sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir”


ODAYA OLAN BORÇLAR 


İlgili Kanunun 11.maddesi (8)paragrafında belirtildiği üzere; 30/6/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan; 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan katılma payı borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir”


EKİM SONUNA KADAR


“Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez”

 


ODAYA BAŞVURUN


“Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla üyelerin odalara, odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların da Konfederasyona kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat ve katılma payı asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Odamıza kayıtlı olup geçmiş yıllardan aidat borcu olan esnaflarımızın en kısa sürede odamıza başvurmalarını ve yapılandırma işlemini tamamlayıp borçlarını ödemelerini önemle hatırlatırım”

 Duyuru
İnegöl Online mobil uygulaması güncellendi TIKLA HABERLER CEBİNE GELSİN
Reklam
Yorum yapan kullanıcılarımız Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmiş sayılır.