İhracat Bakanlığı Kurulmasını Öneriyoruz

Saloni Mobilya CEO’su Haluk Özbek yaptığı azılı açıklamada ihracat Bakanlığının kurulmasını önerdi.

inegolonline.com'a Google'da abone olun Google News
#İnegöl | Haber Merkezi
31 Mar 2023 / Cum 18:16 |
/ 1.014 Kez Okundu
| |
Özbek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
 
Ülkemizin kalkınması ve yakın gelecekteki finansman ve istihdam ihtiyacının karşılanması için ihracatımızın hızlı şekilde artırılarak en kısa sürede 500 milyar dolar ve üzerine çıkarılması gerekmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişimimiz için bu derecede öneme sahip olan ihracat konusunun şirket ve ülke bazında ele alınış ve yönetilme şekli, bu konudaki başarımızın kök nedenini oluşturmaktadır. Takdir edilir ki, bir konunun odaklı ve yetkili bir organizasyon yapısı ile yönetilmesi o konudaki başarıya direkt etki etmektedir. Bu nedenle, ihracat başarımızın artması ve bu alanda çok daha hızlı bir ilerleme sağlanması için hükümet sistemimiz içinde bir “İhracat Bakanlığı” kurulması gerektiği görüşündeyiz.
Ülkelerin ekonomik gelişimlerinde temel iki ana unsurun üretim ve ticaret olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Katma değerli ürün ve hizmet üreten ve bunları karlı şekilde dünya piyasalarına ihraç eden ülkelerin kısa sürede ekonomik ve sosyal refaha ulaştığı birçok örnek bulunmaktadır. Ülkemiz için de durum farklı değildir. Üretim imkân ve kabiliyetleri açısından birçok alanda büyük avantajları bulunan ülkemizin, bu ürün ve hizmetlerden en yüksek getiriyi elde etmesinin tek ve akılcı yolu ihracattır. Kaliteli, katma değerli, tasarım ve marka değeri olan ürünlerin dünya pazarına sunulabilmesi ve ülkemize döviz girdisinin artırılması ekonomik gündemimizin ilk sırasında yer almalıdır.
İhracat, sadece mali getiri ve döviz girdisi açısından değil, ihracat yapan firmalarımızın dünya ile olan iletişiminin artması, kendi alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmeleri, dış piyasalardan gelen taleplerle ürün ve sistemlerinde sürekli iyileştirmeler yapmaları, insan kaynaklarımızın bu sayede daha hızlı gelişmesi açısından da büyük öneme sahiptir.
Ülkeler arasında günümüz dış ticaret etkileşiminde geçmişte olduğu gibi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ayrımını yapmak eskisi kadar kolay değildir. Her alanda teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızla ilerlediği bu dönemde mal, sermaye, teknoloji, enformasyon, hizmet vs. gibi tüm unsurların sınır ötesine akışı hızlı ve kesintisiz şekilde devam etmektedir. Türkiye ekonomisi için bu küresel oyun içerisinde daha başarılı bir oyuncu olmak kesinlikle mümkündür. Bunun için, tüm kuralların baştan yazılması, kurumların modern şekilde yapılandırılması, liyakatli ve çalışkan kadrolarla donatılması ön şarttır.
Mevcut yapımız incelendiğinde ihracat konusunun Ticaret Bakanlığı bünyesinde yönetildiği görülmektedir. Ticaret Bakanlığı organizasyon şemasında yer aldığı üzere, mevcut dört bakan yardımcısından birine bağlı olarak yapılandırılmış bir “İhracat Genel Müdürlüğü” birimi vardır. Yani sadece Genel Müdürlük düzeyinde bir yapılanma söz konusudur. Bu genel müdürlük, Bakanlık teşkilatında bulunan idari birimler hariç 16 adet Genel Müdürlükten biridir. Ticaret gibi çok büyük bir alanı içeren ve görev tanımı geniş olan yapılanmada ihracat konusunun odaklı, yetkili ve etkin şekilde yönetilmesi mümkün görünmemektedir. Bu durum bakanlığın internet sitesinin tasarımından ve sitede yer alan haber ve duyurulardan da kolayca anlaşılabilmektedir. Bir başka ifadeyle, ülke ekonomisinin temel ihtiyacının güçlü ihracat olduğu konusunda herkes hemfikirken, ihracatın mevcut yapıda ele alınış ve yönetim şekli bu duruma hizmet edememektedir.
 
İhracat son derece ciddi, birçok detayı içeren, zaman ve gelişmiş insan kaynağı gerektiren geniş bir alandır. Önümüzdeki dönemde ekonomik büyümemizin sağlıklı ve istikrarlı olması adına ihracat meselesinin tamamen yenilenmiş bir çerçevede ele alınması öncelikli hedeflerden biri olmalıdır. Bu konuda da önerimiz İhracat Bakanlığı’nın kurularak işe başlanmasıdır. İhracat, tüm unsurlarıyla Ticaret Bakanlığı kapsamından çıkartılmalı ve bu sayede genel müdürlük düzeyinden çok daha öte bir şekilde konumlandırılmalıdır. Bu şekilde bir yönetim yapısı ile, ihracat konusu en baştan ele alınabilecek ve işletmelerimizin mikro faaliyetleri ile beraber, ülkemizin makro ekonomik politikası olarak dönüştürülecektir.
İhracat Bakanlığı sayesinde ülkemizin söz sahibi olabileceği sektörler anlamlı şekilde çalışılır, verilecek gerçekçi desteklerle işletmeler gerçekten ihracat için cesaretlendirilir, teşvik edilir, her aşamada kontrol edilir. Sektörel kümelenme, iş birliği ve güç birliği projeleri üretilir. Ayrıca, sadece ürün ihracatı değil, yazılım, müşavirlik, yaratıcı endüstriler, müteahhitlik gibi hizmet ihracatının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da Bakanlık seviyesinde çok daha etkin ve verimli olarak yürütülebilecektir. Bakanlık bünyesindeki nitelikli ve yapıcı kadrolar marifetiyle üreticilerin katma değerli ürün ve hizmet üretimlerinde uzmanlaşması ve ihracat için markalaşması gerçekten çok daha kolay hale gelecektir. Kendi sektörü içerisinde başarılı firmaların başarı hikayelerinin tek tek ele alınarak ülkemizin bundan sonraki ekonomik kalkınması için bu tecrübelerden faydalanılması ve işi gücü ihracat olan Bakanlığın bu mikro örnekleri değerlendirip ülke genelinde makro seviyeye çıkartması ile ihracat seviyemizin çok çok artacağına eminiz.
Saloni Mobilya adına, gelmiş olduğumuz noktada sorumluluğumuzun bir gereği olarak önerdiğimiz, İhracat Bakanlığı’nın kurulması konusunun tartışılmasını çok önemsiyoruz.
Çalışmalarınızda üstün başarılar diler, birlikte her şeyin çok güzel olduğu günlere erişmek arzumuzu tekrar beyan ederiz.   
 

Duyuru
İnegöl Online mobil uygulaması güncellendi TIKLA HABERLER CEBİNE GELSİN
Reklam
Yorum yapan kullanıcılarımız Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmiş sayılır.