Vergi memurları, vergi haftasını buruk kutluyor

Memur Sen ve Büro Memur-Sen İnegöl İlçe Başkanı Nurullah Özdemir, vergi memurları, vergi haftasını buruk kutladığını söyledi.

inegolonline.com'a Google'da abone olun Google News
#İnegöl | Haber Merkezi
23 Şub 2021 / Sal 13:54 |
/ 901 Kez Okundu
| |
Memur Sen ve Büro Memur-Sen İnegöl İlçe Başkanı Nurullah ÖZDEMİR Vergi Haftası münasebetiyle yaptığı  basın açıklamasında, hak kayıpları ve verilmeyen haklara dikkat çekti. ÖZDEMİR, şunları söyledi
Bilindiği gibi, Şubat ayının son haftası “Vergi Haftası” olarak kutlanmaktadır.
 
Ülkemizde vatandaşlarımıza götürülecek olan tüm kamu hizmetlerinin en seri ve etkin bir şekilde götürülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağının oluşturulmasında vergi gelirlerinin büyük önemi bulunmaktadır.
 
Ülkemiz gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturan vergileri toplama, devletin bütçesini yapma, harcamalarını kontrol etme iş ve işlemlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanları üstlenmektedir. Ülkemiz ekonomisinin can damarı olan devletimizin gelirleri toplanmazsa ya da toplamada aksaklıklar yaşanırsa ülkemizin mali yapısı, sosyal yapısı, kısacası ülkemizin her alanı olumsuz yönde etkilenecektir.
 
Ülkemiz ve milletimiz için bu kadar önemli görevleri ifa eden Hazine Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndaki kamu görevlileri, Vergi Haftası’nı maalesef mutlu bir şekilde kutlayamamaktadır. Çünkü uğradıkları hak kayıpları, verilmeyen hakları, bozulan çalışma barışı buna engel olmaktadır.
 
Ülkemiz ekonomisi için gece gündüz demeden, mesai mevhumu gözetmeden çalışan, alın teri döken, ailesinden ve kendinden fedakârlık göstererek milyarlarca vergiyi tahsil eden Maliye çalışanları, maalesef emeklerinin karşılığını alamamaktadır. İş yoğunluğunun, iş riskinin ve sorumluluğun fazla olduğu Maliye Bakanlığı’ndaki çalışanlar, musluğun başında olmasına rağmen bu musluktan bir damla su dahi içememektedir.
 
Genel yetkili sendika Büro Memur-Sen olarak ülkemizin, kamu görevlilerimizin kaygısını taşıyor, emek ve ekmek mücadelesi veriyoruz. Mazlumların ve mağdurların yanında, zalimlerin ve haksızlıkların ise karşında duruyoruz.
 
Büro Memur-Sen olarak kimseden haksız bir uygulama, haksız bir kazanç istemiyoruz. Bakanlığa bağlı çalışanların alın terinin, emeğinin karşılığını istiyoruz. Hazine ve Maliye çalışanlarına yapılan adaletsizliğin, haksız uygulamaların giderilmesini istiyoruz.
 
Çalışma verimliliğinin arttırılması ve moral motivasyonun arttırılması için personelin mali ve özlük haklarda iyileştirme yapılmalıdır.
 
Sair zamanlardaki olağan faaliyetlerinin yanında özellikle Covid-19 salgını sürecinde Hazine ve Maliye Bakanlığı; Ülkemiz ekonomisinin olumsuz olarak bu süreçten etkilenmesini en aza indirmek için gerekli tüm çalışmaları yapmış, açıkladığı finansman desteği ile üreticinin yanında yer almıştır. Ayrıca vatandaşların da bu süreçten olumsuz etkilenmesini önlemek için birçok çalışma yapmış ve yeni istihdam paketleri açıklamıştır. Bu çalışmalar yürütülürken bakanlık personeli iletişim kanallarını sürekli olarak açık tutmuş, toplumu bilgilendirmiş ve piyasanın rahatlaması için kredi imkânları oluşturarak özellikle orta ve alt gelir grubunun yanında yer almışlardır.
 
Yapılan çalışmaların baş aktörü olan kurum personelinin memnuniyeti ve çalışma barışının sağlanması için ekonomik ve sosyal hakların günümüz koşullarına uyarlanarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun içinde yapılması gerekenler;
1. Gelir İdaresi bünyesinde Covid-19 ve vergi yapılandırması sürecinde artan mükellef taleplerinin sorunsuz bir şekilde karşılanması, mücbir sebep kapsamındakilerin tespiti mükellefe sağlanan vergi indirimi ve vergi ertelemesi ile KDV iadelerinde sağlanan kolaylıklar gibi mevzuat alt yapı çalışmaları yapılmaktadır. Vergi Dairelerinin yapılandırma dönemlerinde yoğun çalışması ve gerektiğinde hafta sonları çalışma yapılması nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki özveri ile çalışan kamu görevlilerine 12 ay süresince, aylık 100 saat ve 5 katı oranında uygulanacak şekilde mesai ücreti verilmesi ve bu ücretlerden Gelir Vergisi kesintisi yapılmaması ayrıca Bakanlığa bağlı diğer hizmet birimlerinde fazla çalışma yapılan zamanlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi, Mal Müdürlüklerinde görevli gelir personeli yanında, veznedar, hizmetli (bazen defterdarlık personeli olabiliyor) ve kurumdan sorumlu Malmüdürüne de fazla mesai ödenmesi,
 
2. Defterdarlık ve Gelir Uzmanlığı için Kurum içi yapılacak yeterlilik sınavı için ilan edilen ve 1500 olan sayının kurumların ihtiyaçları da göz önüne alınarak 2500’ e çıkarılması, 75 olan başarılı sayılma barajın 70 e çekilmesi ve seçmeli soru konulması, sınavın gerçekleştirileceği tarihte başvuru şartlarını taşıyanlar yönünden ek başvuru hakkı verilmesi,
 
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılarak “Mali Hizmetler Sınıfı” oluşturulması,
 
4. 375 sayılı KHK’ya ekli III sayılı cetvelin 3 üncü sıradaki “Mali Hizmetler Uzmanı” ibaresinden gelmek üzere “Gelir Uzmanı- Gelir Uzmanı Yardımcısı ve Defterdarlık Uzmanı” ibaresinin eklenmesi için gerekli çalışmanın yapılması,
 
5. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle entegrasyonun hızla sağlanabilmesi için değişen mevzuata göre Bakanlığınıza ait ikincil mevzuat güncellemelerinin yapılması,
 
6. Gelir İdaresine bağlı birimlerde Şoför eksikliğinden dolayı aksamalar yaşanmakta ve eksiklik geçici görevlendirmeler yapılmak suretiyle giderilmeye çalışılmaktadır. Bu durum ise aksamalara neden olmakta ve mükellef şikâyetlerini arttırmaktadır. Bakanlık bünyesinde ve taşra teşkilatında eksik olan Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Hizmetli vb. boş bulunan kadrolara ivedilikle personel alımı yapılması,
 
7. Bakanlık birimlerinde uzun zamandan beri Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavını bekleyen kamu görevlilerinin bu taleplerinin karşılanarak, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının belli aralıklarla yapılması,
 
8. Başkanlık merkez biriminde sağlanan ulaşım yardımının ulaşımda zorluk yaşanan taşradaki personele de sağlanması için çalışma yapılması,
 
9. Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında dış görevlerde görevlendirilen (Gelir Uzm/Yrd., VHKİ, icra memuru, kurye, şoför vb.) personelin kamu kartlarının saat sınırlaması olmaksızın kullandırılması ve yemek giderlerinin kurumca karşılanması veya tayin bedeli niteliğinde ek ödeme sağlanması,
 
10. Ücret gelirlerinden alınan gelir vergisi oranları yeniden düzenlenmelidir. Gelir Vergisi kaynaklı maaş azalmalarının telafisi sağlanmalı, kamu görevlileri için gelir vergisi %15’e sabitlenmelidir, aşan kısım ise görev yaptığı kurum tarafından karşılanmalıdır. Kamu görevlilerinin gelir vergisi kesintilerinin %15 e sabitlenmesi barınma, yiyecek, eğitim, sağlık ve diğer harcama kalemlerinde artış yapacak ve dolaylı yönden vergi ödemesiyle yine telafi edilecek ve bu ödemelerle söz konusu kamu maliyesine daha fazla vergi ödenecektir. Bu teklifimiz doğrultusunda çalışma yapılması.
11. Sanayi ve ihracat şehri olan İnegöl’ümüzde sanayicilerimizin KDV iadelerini ve mahsup taleplerini personel ihtiyacından dolayı karşılamakta zorluk yaşandığı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının ülkemiz ekonomisine katkısı artarak devam etmesi için saydığımız bu maddeler en kısa sürede hayata geçirilmelidir. Taleplerimiz yerine getirildiği takdirde, çalışma barışı yeniden sağlanmış olacak, adalet yerini bulacaktır.
 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan çalışanların sesini duymalı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nda çalışma verimliliğini, moral motivasyonunu arttırmak için yukarıda belirttiğimiz talepleri dikkate almalıdır.
 
Büro Memur-Sen olarak bu duygu ve düşüncelerle Vergi Haftasını kutluyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanları lehine olumlu adımlar atılacağını ümit ediyoruz.

Reklam
İnegöl’de günün gelişmeleri Telegram adresimizde TIKLA HABERLER CEBİNE GELSİN
Yorum yapan kullanıcılarımız Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmiş sayılır.